Úvod

Vítejte na stránkách skautského střediska Čejka, které působí ve Veselí nad Moravou.
Jsme součástí organizace Junák – český skaut, z.s.

V naší činnosti se zaměřujeme na tábornické dovednosti, turistiku všeho druhu, pobyt v přírodě a její poznávání, první pomoc.

Středisko je tvořeno čtyřmi oddíly:
1.oddíl skautů – Ježci (chlapci od 11 let)
1.smečka vlčat – Vrabčáci (chlapci do 11 let)
1.roj světlušek – Devětsil (dívky do 11 let)
1.oddíl skautek – Čmelky (dívky od 11 let)

Každý oddíl je tvořen několika družinami

Činnost družin spočívá v pravidelných, každotýdenních schůzkách (mimo prázdniny). Zpravidla jednou měsíčně jedou družiny z oddílu na společný výlet a o letních prázdninách na tábor.


Činnost střediska Čejka je podporována městem Veselí nad Moravou

a Jihomoravským krajem


Z historie veselského skautingu
1919 – Lumír Heger začíná s dalšími 30 chlapci skautovat; časem ale skaut ve Veselí nad Moravou zaniká.
1934 – br. Gustav Veber-Akela obnovuje činnost.
1936 – Marie Niesnerová zakládá dívčí oddíl.
1940 – Vlivem zákazu skautingu ustává činnost veselských skautů.
1945 – 30. 5. opět veselský skauting začíná fungovat, tehdy byly ve Veselínad Moravou 3 chlapecké oddíly, 2 dívčí, smečka vlčat, roj světlušek a kmen oldskautů.
1968 – 25. 4. je veselské středisko po zákazu v roce 1950 opět obnoveno. Vůdcem se stává Jan Sýkora, později Vladimír Nováček.
1969 – Uskutečnil se jeden z nejúspěšnějších táborů veselské historie – na Vlčí skále u Sloupu.
1970 – Poslední likvidace skautingu.
1989 – 21. 11. se začíná středisko opět organizovat, vedoucím střediska se stává br. Jaromír Hynšt-Kim, později přebírá vedení br. František Šíma.


Z historie českého skautingu
1911 – Antonín Benjamin Svojsík zakládá první skautskou družinu v Čechách.
1912 – Koná se u Lipnice první skautský tábor v českých zemích, vedl ho Antonín Benjamin Svojsík.
1915 – Začíná fungovat první oddíl skautek u nás; vyšlo první číslo časopisu Junák.
1919 – Vzniká „Svaz junáků – skautů RČS“.
1940 – První zákaz skautingu, některé skautské oddíly přešly do ilegality.
1945 – Za květnového povstání se skauting obnovuje.
1950 – Druhý zákaz skautingu.
1968 – Za Pražského jara dochází obnovení činnosti skautů a skautek v ČSR.
1970 – Třetí zákaz skautingu.
1989 – Obnovení skautingu v ČSR.


Z historie světového skautingu

1907 – Robert Baden-Powell táboří s dvaceti chlapci na ostrově Brownsea. Tento tábor se považuje za skutečný začátek skautingu.
1908 – Robert Baden-Powell píše první skautskou příručku Scouting for boys.
1910 – Je založena organizace anglických skautek „Girl Guides Association“.
1920 – V Londýně se koná první světové jamboree.
1928 – Je založena světová asociace skautek – WAGGGS.
1941 – Umírá zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell.